Україна в основному законі держави, «Конституції», визначила, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Для утвердження і забезпечення прав і свобод людини, за час незалежності було прийнято велику кількість нормативних актів, частина з яких присвячена питанням осіб з інвалідністю.
Зробивши конвенцію ООН про права інвалідів частиною свого законодавства,
Україна визнала, що для забезпечення нормальної життєдіяльності осіб з особливими потребами важливою є доступність фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров'я та освіти, а також інформації та зв'язку, оскільки вона дає змогу інвалідам повною мірою користуватися всіма правами людини й основоположними свободами.

Пасажири, що пересуваються за допомогою інвалідних візків, заявивши, мають право отримати місце в спеціальному вагоні. При можливості причепити вагон до поїзда, пасажира на інвалідному візку розміщують в цьому вагоні в спеціалізованому купе. Пасажир з обмеженим можливостями може подати дану заяву по телефону або письмово начальнику залізничного вокзалу або станції за період від 45 (сорока п'яти) діб до 5 (п'яти) діб до відправлення поїзда. Подаючи заяву необхідно вказати ПІБ пасажира, номер і серію документа дозволяє на придбання пільгового квитка, номер довідки органів праці та соціального захисту населення або ж медичного закладу, яка може підтвердити факт пересування пасажиром на інвалідному візку. Також необхідно вказати дату і час відправлення, розташування купе і місця в ньому, місце проживання та контактних номер телефону. Якщо є необхідність отримати допомогу під час підняття і опускання коляски в/з вагона - це теж необхідно вказувати.

23.02.2016 / Забезпечення інвалідів автомобілями

В Україні кожен 18-й громадянин – інвалід, тобто людина, яка потребує допомоги та підтримки від держави не лише в грошовому еквіваленті, а й особливого планування житла, облаштування під’їздів, громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння у здобутті освіти, професійних знань, працевлаштування, медичних і культурних послуг.
Однією із основних та доволі гострих проблем соціальної захищеності інвалідів на сьогоднішні є забезпечення автомобілями. Куди і які документи потрібно подавати для отримання автомобіля?
Для того щоб мати змогу отримати автомобіль, для початку, інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до районного управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації заяву, форма якої затверджується Міністерством праці та соціальної політики України.

Облік інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі облік), ведуть органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі місцеві органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання осіб.
Місцевий орган праці та соціального захисту населення має право як виняток взяти на облік в установленому Мінпраці порядку інваліда та іншу особу не за місцем реєстрації їх проживання.
Для взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення подається заява, заповнена інвалідом та іншою особою або їх законним представником за формою, що затверджується Мінпраці (далі заява про взяття на облік).

TOP